Vispārēji fakti par Lielbritāniju
•    ES dalībvalsts, galvaspilsēta – Londona, iedzīvotāju sk. valstī – apt. 66,7 miljoni, teritorija – 243610 km2
•    Valūta – AK sterliņu mārciņa (GBP)
•    Valsts valoda – angļu valoda
•    Starpt. tālr. kods +44

Reģistrācijas kārtība Lielbritānijā
•    ES pilsoņiem ir brīva piekļuve Lielbritānijas darba tirgum un darbam Lielbritānijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
•    Jums ir jānoformē sociālās apdrošināšanas numuru (NIN), lai iekļautos valsts sociālās apdrošināšanas shēmā un lai iegūtu tiesības uz sociālajām garantijām. Numura saņemšanai piesakieties Valsts Nodarbinātības dienestā (Jobcentre Plus) pēc dzīvesvietas, zvanot pa tālr 0345 600 0643 (Lielbritānija). Lai noformētu numuru Ziemeļīrijā, jāvēršas Ziemeļīrijas Nodarbinātības un apmācību departamenta nodarbinātības dienestā. Numurs jāuzrāda darba devējam, lai par Jums tiktu atskaitīti sociālie maksājumi.
•    ES pilsoņiem nav nepieciešams reģistrēties policijā vai imigrācijas dienestā, lai uzturētos Apvienotajā Karalistē.

Minimālā alga
Minimālā darba alga saskaņā ar Lielbritānijas normatīvajiem aktiem 2018.g.1.aprīļa: no 25 gadu vecuma GBP 7,83 stundā; no 21 līdz 24 gadu vecumam GBP 7,38; no 18 līdz 20 gadu vecumam GBP 5,90 stundā.

Nodokļi
•    Nodokļu gads sākas 6. Aprīlī un beidzas nākošā gada 5. Aprīlī.
•    Ienākuma nodokļus un sociālās apdrosināšanas maksājumus administrē ar PAYE sistēmas palīdzību saskaņā ar progresīvo nodokli 20-45 %. Informācija par spēkā esošām nodokļu likmēm atrodama: www.hmrc.gov.uk/rates.
•    Par nodarbināto nodokļu nomaksu ir atbildīgs darba devējs. Uzrādiet darba devējam P45, ja esat iepriekš strādājis Apvienotajā Karalistē.
•    Plaša informācija par nodokļu sistēmu atrodama , nodokļu veidiem, to nomaksas un atgriešanas kārtību ir atrodama arī Apvienotās Karalistes valsts pārvaldes portālos www.gov.uk/browse/tax un nidirect.gov.uk/taxes.

Bankas konta atvēršana
•    Līdzi ņemot attiecīgos dokumentus, jādodas uz izvēlēto bankas filiāli.
Nepieciešamie dokumenti:
a)    pers. apliecinošs dokuments – pase/ID (iesakām izgatavot arī dokumenta kopijas);
b)    apliecinājums, ka Jums ir darbs (darba līgums/ darba piedāvājums);
c)    apliecinājums par dzīvesvietu Lielbritānijā (īres līgums/ vienošanās).

Braucot uz Lielbritāniju, līdzi būtu jāņem sekojoši dokumenti/ to kopijas
•    Derīga pase/ID, dokumentu formāta fotogrāfijas;
•    Autovadītāja apliecība (ja ir);
•    Lielbritānijā iepriekš izsniegti dokumenti/  kartes (ja ir);
•    Bankas norēķinu kartes; pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai.

Pēc nodarbinātības perioda beigām
Jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Apvienotajā Karalistē, tajā skaitā P45 (izbeidzot darba attiecības) un P60 (ikgadējs) – nodokļu nomaksas apliecinājums, kuru izsniedz darba devējs.