Vispārēji fakti par Īriju

 • Galvaspilsēta – Dublina,
 • Iedzīvotāju sk. valstī – apt. 4,86 miljoni
 • Teritorija – 70 273 km²
 • Eiropas Savienības dalībvalsts
 • Valsts valoda – īru (gēlu) un angļu valoda
 • Valūta – eiro (EUR)
 • tālr. kods +353

Reģistrācijas kārtība Īrijā

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Īrijas darba tirgum un darbam Īrijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Lai veiksmīgi atrastu darbu Īrijā, ir nepieciešamas angļu valodas zināšanas un noformēts Individuālais publisko pakalpojumu numurs (PPS – Personal Public Service Number). Informācija: welfare.ie
 • Uzsākot darbu, jāreģistrējas tuvākajā nodokļu institūcijas (Revenue) birojā, kā nodokļu maksātājam. Reģistrācijai nodokļu birojā nepieciešams PPS numurs un darba devēja dati. Informācija: www.revenue.ie

Minimālā alga

Minimālā darba alga ir noteikta ar likumu un ik gadu 1.janvārī tās apmērs tiek pārskatīts. Minimālā darba alga saskaņā ar Īrijas normatīvajiem aktiem no 01.01.2023.g.: EUR 11.30 stundā. Informācija: www.citizensinformation.ie

Nodokļi

 • Īrijā pastāv progresīvā nodokļu sistēma. No darba ņēmēja darba algas darba devējs atskaita ienākuma nodokli un sociālās apdrošināšanas maksājumu (Īrijā tas ir zināms kā PRSI).
 • Ienākumu nodokļa likmes ir 20% un 40%, lielākā nodokļa likme tiek piemērota, ja ienākumi pārsniedz noteiktu summu. Ar ienākuma nodokli neapliekamā summa ir atkarīga no personas individuālās situācijas (apgādājamie, ģimenes stāvoklis u.tml.).
 • Sociālās apdrošināšanas iemaksas ir sadalītas vairākās kategorijās un iemaksu apjoms ir atkarīgs no darba specifikas. Iemaksu apjoms atkarīgs no ienākumu lieluma, kā arī sadalās starp darba devēju un darba ņēmēju.

Informācija: www.revenue.ie

Bankas konta atvēršana

Līdzi ņemot attiecīgos dokumentus, jādodas uz izvēlēto bankas filiāli. Nepieciešamie dokumenti:

 • apliecinošs dokuments – pase/ID;
 • apliecinājums, ka Jums ir darbs/ienākumi (darba līgums);
 • dzīvesvietas apliecinājums (norādīt darba devēja adresi);
 • individuālais publisko pakalpojumu numurs (PPS – Personal Public Service Number).

Līdzi jāņem dokumenti/ to kopijas:

 • derīga pase/ID (kopijas)
 • pietiekamā apmērā iztikas līdzekļus dzīvošanai
 • bankas norēķinu kartes;
 • dokumentu formāta fotogrāfijas;
 • autovadītāja apliecību (ja ir);
 • Īrijā iepriekš izsniegti dokumenti un kartes (ja ir).

Nodarbinātības laikā

 • Jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību Īrijā. Tajā skaitā - P45 formu, kuru Jūs saņemat no darba devēja partraucot darba attiecības un P60 formu, kuru Jūs saņemat no darba devēja taksācijas gada beigās.