Vispārēji fakti par Vāciju

 • Galvaspilsēta - Berlīne, iedzīvotāji - 80,7 miljoni
 • Teritorija - 357 104 km2
 • Eiropas Savienības dalībvalsts, valūta – eiro (EUR), starpt. tālr. kods +49

Reģistrācijas kārtība Vācijā

 • Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Vācijas darba tirgum un darbam Vācijā nav nepieciešamas darba atļaujas.
 • Lai strādātu Vācijā, personai ir jābūt nodokļu maksātāja un sociālās apdrošināšanas numuriem. Pārliecinieties, vai darba devējs Vācijā ir nodevis ziņas par Jūsu nodarbinātību uzņēmumā Vācijas sociālās aizsardzības administrācijai.
 • Latvijas pilsoņiem, kuri vēlas uzturēties un strādāt Vācijā ilgāk par 3 mēnešiem, jāreģistrējas vietējā Uzturēšanās reģistrācijas birojā vai Ārvalstnieku birojā. Ja ir atrasta pastāvīga dzīvesvieta, reģistrācija jāveic 7 dienu laikā.
 • Darba devējs ir atbildīgs par nodarbinātā reģistrāciju profesionālās veselības aģentūrā. Darbiniekam tiek izsniegts apdrošināšanas numurs (Sozialversicherungsnummer), kā arī sociālās apdrošināšanas identifikācijas karte.
 • Nodokļu numurs ir katrai nodokļus maksājošai personai izsniegts numurs, ar kuru šī persona tiek atpazīta (reģistrēta) Finanšu ministrijā. Lai pieteiktos nodokļu nr. iegūšanai, jāiesniedz dokumenti (pase/ID, dzīvesvietas apliec.) Fed. Centrālā Nodokļu administrācijā.

Minimālā alga

Minimālā darba alga saskaņā ar Vācijas normatīvajiem aktiem 2023.g.: EUR 12.00 stundā. Informācija: www.destatis.de (vācu valodā) un www.destatis.de/EN (angļu val.).

Nodokļi

 • Darba devējs ir atbildīgs par nodokļu ieturēšanu un sociālo iemaksu veikšanu pirms algas izmaksas darbiniekam.
 • Ienākuma nodokļa likmes ir progresīvas, tās piemērošana ir atkarīga no ģimenes stāvokļa un ienākumu līmeņa un tās apmērs ir no 14% līdz 42% . Papildus ienākuma nodoklim obligāts ir arī solidaritātes nodoklis 5.5% apmērā. Plašāka informācija par nodokļiem: bundesfinanzministerium.de
 • Sociālā apdrošināšana ir obligāta visiem Vācijas iedzīvotājiem. Nodarbinātajiem jāizvēlas atbilstošs veselības apdrošināšanas fonds. Sociālo iemaksu likme ir atkarīga no atalgojuma apmēra un vidēji sastāda 21 % (tā tiek dalīta uz pusēm starp darba devēju un darba ņēmēju). Šie maksājumi tiek novirzīti veselības un dzīvības, bezdarba riska un pensijas apdrošināšanai. bmas.de

Bankas konta atvēršana

 • Līdzi ņemot attiecīgos dokumentus, jādodas uz izvēlēto bankas filiāli.

Nepieciešamie dokumenti:

 1. apliecinošs dokuments – pase/ID;
 2. apliecinājums, ka Jums ir darbs/ienākumi (darba līgums);
 3. dzīvesvietas apliecinājums (adrese).

Līdzi jāņem dokumenti/ to kopijas

 • Derīga pase/ID, autovadītāja apliecība (ja ir)
 • Dokumentu formāta fotogrāfijas; Vācijā iepriekš izsniegti dokumenti un kartes (ja ir)
 • Bankas norēķinu kartes, pietiekamā apmērā iztikas līdzekļi dzīvošanai

Nodarbinātības laikā

 • Jāsaņem un jāsaglabā visi dokumenti un izziņas, kas apliecina legālu nodarbinātību un informāciju par saņemtajiem sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem Vācijā, tajā skaitā no sava darba devēja un nodokļu institūcijā jāsaņem dokumenti par valstī nostrādāto periodu un samaksātajiem nodokļiem, kā arī Vācijas Valsts nodarbinātības aģentūrā jāsaņem dokuments par nodarbinātības un apdrošināšanas periodiem Vācijā.